კუჭ-ნაწლავის ონკოლოგიური ქირურგია

კუჭ-ნაწლავის ონკოლოგიური ქირურგია არის ქირურგიული კლინიკური განყოფილება, რომელიც ორიენტირებულია კუჭის კიბოს, მსხვილი ნაწლავის კიბოს და სწორი ნაწლავის კიბოს დიაგნოზსა და მკურნალობაზე.დეპარტამენტი დიდი ხანია დაჟინებით მოითხოვდა „პაციენტზე ორიენტირებულ“ და დაგროვილი მდიდარი გამოცდილება კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეების ყოვლისმომცველ მკურნალობაში.დეპარტამენტები იცავენ მულტიდისციპლინურ რაუნდებს, მათ შორის ონკოლოგიურ ვიზუალიზაციას, ონკოლოგიასა და რადიოთერაპიას, პათოლოგიას და სხვა მულტიდისციპლინურ კონსულტაციას, იცავენ პაციენტების ყოვლისმომცველი მკურნალობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

კუჭ-ნაწლავის ონკოლოგიური ქირურგია 1

სამედიცინო სპეციალობა
პაციენტების ინდივიდუალური მკურნალობის მიზნით, აქტიურად უნდა შევუწყოთ ხელი კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეების სტანდარტიზებულ ოპერაციას, მნიშვნელობა მივცეთ ყოვლისმომცველ მკურნალობას და ხელი შევუწყოთ ჰუმანიზებულ მომსახურებას.სტანდარტული D2 რადიკალური ქირურგია, პერიოპერაციული ყოვლისმომცველი მკურნალობა, მინიმალურად ინვაზიური ქირურგია კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეებისთვის, კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეების ლაპაროსკოპიული გამოკვლევა, ნანო-ნახშირბადის ლიმფური კვანძების მოკვლევის ტექნიკა კუჭის კიბოს ქირურგიაში, ადრეული სტადიის კიბოს EMR/ESD ოპერაცია, ინტრაპერიტონეალური ჰიპერთერმული ინფუზიური ქიმიოთერაპია და პრეოპერაციული თერაპია. სწორი ნაწლავის კიბოსთვის გახდა ჩვენი რუტინული მკურნალობის მახასიათებელი.

კუჭ-ნაწლავის ონკოლოგიური ქირურგია